Karolína SDC Bratislava

Square dance

Tanečníci tancujú vo štvorylkách na pokyny ukryté v speve callera.

Square dance je dynamický tanec vo štvorylkách. Nezvyklá je pri ňom postava callera, ktorý vyvoláva do hudby názvy figúr, ktoré tanečníci vzápätí zatancujú. Tanečníci musia ovládať všetky figúry z danej tanečnej úrovne, ale nikdy vopred nevedia, čo vlastne budú tancovať. Záleží iba na fantázii callera, akú choreografiu zostaví.

Square dance je tanec od podstaty nediskriminačný. Je určený pre ľudí bez ohľadu na vek či predošlé tanečné skúsenosti. Vďaka jednotne definovaným tanečným figúram v angličtine si spoločne môžu zatancovať tanečníci z rôznych kútov sveta. Square dance v sebe spája prvky tanca, silu myšlienky, rozvíja pohybovú kultúru tanečníkov a pohotovosť ich reakcií.

Aktuálna situácia v klube

Momentálne klub nemá svojho aktívneho klubového callera.

Tancovanie a precvičovanie square dance zabezpečujeme prostredníctvom nahrávok, českým callerom online a príležitostnou návštevou iných callerov, prípadne organizuje víkendové workshopy na naučenie a zopakovanie jednotlivých tanečných figúr/úrovní.

Užitočné odkazy