Karolína SDC Bratislava

Round dance

Spoločenské tance špecifické tým, že sa tancujú na nápovedu cuera.

Cuer napovedá názvy tanečných figúr priebežne do hudby a round dance aj vyučuje. Tanečníci nepoznajú naspamäť celé choreografie tancov, učia sa jednotlivé tanečné kroky - figúry. Tie sú celosvetovo štandardizované a podľa obtiažnosti zaradené do fáz I - VI. Nápoveda figúr je v anglickom jazyku, takže tanečníci nemajú problém si zatancovať round dance kdekoľvek na svete.

Cuer poradie tanečných figúr buď pohotovo zostavuje na mieste (tzv. hash), čím vznikajú jedinečné choreografie; alebo číta cuesheet s choreografiou napísanou tak, aby sedela na konkrétnu skladbu. Tancujú sa klasické rytmy štandardné (waltz, quickstep, tango..), latinskoamerické (chacha, jive, samba…) i menej tradičné rytmy (two-step, bolero, slow two-step, west coast swing a iné).

Užitočné odkazy