Karolína SDC Bratislava

Program klubových večerov

Tancujeme každú stredu od 18:00 v Dúbravke.

Bežný program

 • 18:00 - 18:30 RD Maniaci
 • 18:30 - 19:00 RD Mierne pokročilí
 • 19:00 - 19:20 RD Technika (alebo RD pokročilí)
 • 19:20 - 19:45 RD Maniaci / od 19:15 SD Basic s Matúšom (malá sála)
 • 19:45 - 20:45 RD Začiatočníci
 • 20:45 - 21:00 RD Mierne pokročilí
 • 21:00 - 21:30 RD Pokročilí

Program s Čárom (zvyčajne každú druhú stredu)

 • 18:00 - 18:40 RD Maniaci
 • 18:45 - 19:15 SD Plus s Čárom
 • 19:15 - 19:45 SD Basic s Čárom
 • 19:45 - 20:45 RD Začiatočníci
 • 20:45 - 21:00 RD Mierne pokročilí
 • 21:00 - 21:30 RD Pokročilí

Spoločný klubový večer (zvyčajne 5. streda v mesiaci)


18:00 - 21:45
 • 1 tip RD Začiatočníci (tancovanie)
 • 1 tip RD Maniaci (tancovanie)
 • 1 tip RD Začiatočníci (tancovanie)
 • 1 tip RD Pokročilí + mierne pokročilí(tancovanie)
 • 1 tip SD (podľa možností pritomných)

Keď sa prihlásiš, budeš tu vidieť viac.

Round dance - tanečné úrovne v klube

V klube sme si samozrejme všetci rovní a maximálne tolerantní, no sme aj rôzni z hľadiska našich tanečných možností a ambícií. Každý je však dôležitý a nájde si svoje miesto ako v klube, tak aj v tanečnej úrovni, ktorá mu vyhovuje 🙂

Začiatočníci (Beginners)

 • venujú sa výučbe round dance od začiatku
 • učia sa základné rytmy, tanečné pozície, orientáciu na parkete, reagovať na nápovedu cuera, pohybovať sa do rytmu
 • učia sa len úplne základnú nevyhnutnú techniku tanca
 • sú vítaní na vybraných klubových aktivitách
 • na konci (školského) roka sú prijatí za členov klubu, hurá!

Mierne pokročilí (Intermediate)

 • pokračujú vo výučbe, tancujú figúry fáz III-IV
 • už zvládajú jednoduchšie tanečné choreografie
 • len základná technika tanca
 • väčšinou tancujú len v Karolíne = málo navštevujú iné tanečné podujatia

Pokročilí (Advanced)

 • majú zvládnutú základnú techniku tanca
 • pribúdajú ďalšie tanečné rytmy, tancujú figúry okolo fázy IV
 • sporadicky sa zúčastňujú tanečných podujatí aj mimo klubu
 • so svojim tanečným repertoárom si už vedia dobre zatancovať na bežných RD podujatiach
 • vedia si už zatancovať aj na nahrávky (nepotrebujú prítomného cuera)

Maniaci

 • aktívne navštevujú tanečné podujatia
 • zaujímajú sa o pokročilú techniku tanca a snažia sa zlepšovať svoj “styling”
 • pribúdajú ťažšie tanečné figúry a rytmy, ktoré vyžadujú správne technické prevedenie
 • tancujú figúry fáz IV - VI
 • zúčastňujú sa workshopov najťažších RD tancov
 • veľa sa vedia doučiť aj sami doma (z papiera, z videa)