Karolína SDC Bratislava

Májovka

Od roku 1991 každoročne organizujeme Netradičný Májový Special Dance. Toto víkendové tanečné podujatie je určené pre priaznivcov square a round dancingu. Zúčastňujú sa ho tanečníci zo Slovenska, Česka, Rakúska, Nemecka, ale i ďalších krajín sveta. Počet účastníkov sa pohybuje okolo 150-200.

Každý ročník je netradičný témou, v ktorej sa nesie celé podujatie, vrátane propagácie, výzdoby sál a programu. Každý rok sa snažíme vytvoriť pre svojich hostí výnimočné tanečné podujatie a prezentovať v čo najlepšom svetle našu pohostinnosť, kultúru a hlavné mesto Bratislavu. Podujatie je zabezpečované dobrovoľnícky a bezodplatne členmi klubu, ich priateľmi a blízkymi. Odmenou je nám spokojnosť návštevníkov a dobrý pocit, s akým odchádzajú zo Slovenska a prezentujú nás vo svojich domovských kluboch.

V roku 2008 sme organizovali po prvýkrát v Bratislave 1. Slovenské Convention / 16. CSCTA Convention pod záštitou asociácie CSCTA. Aktívne na tomto víkendovom podujatí tancovalo 440 tanečníkov z Európy, zúčastnili sa aj hostia z USA a Austrálie. Tancovali sme v piatich sálach, účinkovalo 22 callerov a cuerov a prezentovali sa aj na verejnom tancovaní na Primaciálnom námestí.

Organizácia Májovky je tohto času predovšetkým v dôsledku epidémie korony pozastavená. Veríme však, že po nájdení vhodných priestorov sa nám podarí túto tradíciu v budúcnosti oživiť v novom formáte.