Karolína SDC Bratislava

Kto sme

Tanečný klub Karolína Square Dance Club vznikol v roku 1990. Ako občianske združenie fungujeme od roku 1994.

Propagujeme, tancujeme a vyučujeme square dance a round dance. Nadväzujeme tak kontakty a priateľstvá s inými klubmi podobného zamerania na Slovensku i v zahraničí. Sídlom klubu je Bratislava, kde raz do týždňa organizujeme tanečné klubové večery. Počas dlhoročného pôsobenia sa u nás vystriedali už stovky tanečníkov. Mnohí sme ostali v klube tancovať dlhodobo a vytvorili sme celoživotné priateľstvá.

V súčasnosti v Karolíne Bratislava tancuje okolo tridsať aktívnych členov zo Slovenska i Rakúska a okrem nich máme širokú podpornú základňu.

Organizácia klubu

Ako občianske združenie fungujeme na čisto dobrovoľnej báze. Všetci členovia klubu vrátane vyučujúcich cuerov a callerov v klube pôsobia, učia, organizujú a pomáhajú bez nároku na finančnú odmenu.

Činnosť klubu riadi a zabezpečuje vedenie klubu:

Vyučujúci:

Aktivity